Здравеопазване

  Списък

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДИСПАНСЕРИТЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Лечебно заведение

Адрес

Изпълнителен директор
/Управител/

Телефон

I. Диагностично - лечебни структури към висшите медицински училища.

1.        

“Многопрофилна болница за активно лечение Александровска” ЕАД,  гр. София.

София, ул. Георги Софиийски № 1

Д-р Силви Кирилов

952 04 27

2.        

“Многопрофилна болница за активно лечение    лечение  “Св. Анна” ЕАД, гр.София ;
Разрешение № МБ-38/15.01.2001г.

София, жк”Младост”1 Ул. Евгени Павловски,1

Д-р Димитър Вълчинов Димитров

72 38 76; 74 11 56

3.        

“Специализирана болница за активно лечение “Св. Екатерина” ЕАД, гр. София

София, бул. П.Славейков, 52

Проф. Александър Асенов Чирков

951 58 18

4.        

“Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София.

София, бул. Акад. Иван Гешов, 15

Д-р Матей Матеев

59 51 06

5.        

“Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология “Майчин дом” ЕАД, гр. София.

София, ул. Здраве, 2

Доц.Николай Иванов Доганов

952 03 12, 51 72 42

6.        

“Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум” ЕАД, гр. София.

София, бул. Цариградско шосе-ІVкм

Проф. Иван Миланов

70 32 98

7.        

“Многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна” ЕАД, гр. София.

София, ул. Бяло море, 8

Д-р Николай Червеняков

943 2 316, 44 18 68

8.             

“Специализирана болница за активно лечение по ортопедия” ЕАД, гр. София.

София, общ. Овча купел, Бул. Н. Петков, 56

Д-р Евгений Люцканов Медникаров

55 30 02

9.        

“Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология “Акад. Иван Пенчев” ЕАД, гр. София. Разр. № МБ – 144/01.03.2001г.

София, ул. Даме Груев № 6-8

Проф. Георги Илиев Дашев

980 81 48

10.    

“Специализирана болница за активно лечение по детски болести” ЕАД, гр. София

София, бул. Акад. Иван Гешов , 11

Д-р Николай Дренски

57 30 89, ц.57 03 93

11.    

“Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести “Света София” ЕАД, гр. София.

София, бул. Акад. Иван Гешов, 19

Любчо Пенев

952 13 05

12.    

“Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести “Проф. Иван Киров” АД, гр. София.

София, бул. Акад. Иван Гешов, 17

Д-р Костадин Георгиев Костов

952 01 01

13.    

“Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив      Разр. № МБ - 34/10.01.2001 г.

Пловдив, бул. Васил Априлов, 15А

Доц. Илия Йовчев

032/ 60 22 00

14.    

“Многопрофилна болница за активно лечение-Стара Загора” ЕАД, гр.Стара Загора.  Разр. № МБ - 53/31.01.2001 г.

Стара Загора,

л. Атанас Илиев, 11

Доц. Валентин Костов Стоянов

042/ 600 710

15.    

“Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Марина” –Варна  ЕАД, гр. Варна. Разр. №МБ-59/05.02.2001 г.

Варна, ул. Христо Смирненски, 1

Доц. Красимир Иванов

052/30 28 75, 302849

16.    

 “Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И. Пирогов” ЕАД, гр. София.

София, бул. Тотлебен  № 21

Доц. Спас Николов Спасков

953 28 18

17.    

 “Специализирана болница за активно  лечение по лицево-челюстна хирургия” ЕООД, гр. София.

София, ул. Св. Георги Софийски, 1

Д-р Р. Коларов

54 13 32

51 69 256

18.    

 “Специализирана болница за активно  лечение по травматология, ортопедия  и спортна медицина” ЕАД, гр. София.

София, ул. Никола Габровски, 1

Г-жа Таня Русева

62 11 33

19.                

 “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на опорно-двигателния апарат БУЛ-ПРО ЕАД - София

София, бул. Никола Петков № 56

Д-р Владислав Борисов Иванов

55 51 58

20.    

“Многопрофилна болница за активно лечение- Плевен” ЕАД, гр. Плевен.

Плевен ул. Г. Кочев № 8 А

Доц. Иван Лалев

064/ 2 3275

 ІІ. Национални специализирани болници

21.    

  “Специализирана болница за активно лечение на сърдечно- съдови заболявания” ЕАД, гр. София.

София, общ. Илинден, ул. Коньовица, 65

Доц. Владимир Пилософ

22 33 49

22.    

 “Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София.

София, ул. Пловдивско шосе №6

Доц. Страшимир Иванов Каранов

981 18 31
70 64 49
72 06 51

23.    

  “Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД, гр. София.

София, бул. Овча Купел № 2 Б

Д-р Стоян Стоянов

955 52 73

24.

 “Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания – София” ЕООД, гр. София.

София, ул. Бяло море, 8

Проф. Драган Георгиев Бобев

930 70 36

ІІІ. Многопрофилни болници за активно лечение - АД

25.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД Разр. №МБ-36/10.01.2001 г.

Благоевград, ул. Славянска, 60

Д-р Емил Методиев Ризов

073/8 41 08

26.

“Многопрофилна болница за активно  лечение – Бургас” АД. Разр. №МБ-42/15.01.2001 г.

Бургас, бул. Стефан Стамболов, 73

Д-р Димитър Илиев

056/ 81 05 47

27.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна”- Варна” АД. Разр. № МБ-51/31.01.2001г.

Варна, ул.Цар Освободител № 100

Д-р Жан Доревски

052/22 94 98

28.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Ст. Черкезов”- Велико Търново” АД.  Разр. №МБ-43/15.01.2001 г.

Велико Търново,

ул. Ниш, № 1

Д-р Даниел Илиев

062/ 40 916

29.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Света Петка”- Видин” АД. Разр. №МБ-41/15.01.2001 г.

Видин, ул. Цар Симеон Велики, 119

Д-р Цветан Василев

094/ 2 63 77

30.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Христо Ботев”- Враца” АД. Разр. №МБ-44/15.01.2001 г.

Враца, ул. Втори юни, 66

Д-р Орлин Цветанов Димитров

092/ 6 51 10

31.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Тота Венкова” АД, гр. Габрово. Разр. №МБ-48/17.01.2001 г.

Габрово, ул. Д-р Илиев-детския, № 1

Д-р Божидар Богомилов Паралчев

066/ 2 54 42, 244 24

32.

 “Многопрофилна болница за активно  лечение – Добрич” АД.

Добрич, ул. Панайот Хитов № 24

Д-р Жанина Петрова Калинкова

058/ 600 160

33.

 “Многопрофилна болница за активно   лечение “Никола Василев” АД,   гр. Кюстендил.Разр. № МБ-15/10.01.2001г.

Кюстендил, пл.”17-ти Януари” №1

Д-р Михаил  Зортев

078/ 5 02 41

34.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски” АД, Кърджали.

Кърджали, бул. Беломорски № 53

Д-р Тодор Черкезов

0361/6 12 17

35.

“Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. д-р Параскев Стоянов”   АД, гр. Ловеч. Разр. № МБ-63/06.02.2001г.

Ловеч, ул. “Д-р Сайко Съев” № 27

Д-р Пламен Чапаров

068/2 34 11

36.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Ст. Илиев” АД, гр. Монтана. Разр. №МБ-11/10.01.2001 г.

Монтана, ул. Сирма войвода, 2

Д-р Маргарита Иванова Ницова-Тодорова

096/ 2 20 50, 2 75 53

37.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД. Разр. №МБ-8/28.12.2000 г.

Пазарджик, ул. Болнична, 15

Д-р Петко Митков Митев

034/ 44 53 48

38.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Рахила Ангелова” АД, гр. Перник . Разр. № МБ-40/15.01.2001г.

Перник, ул. Брезник № 2

Д-р Асен Йорданов Асенов

076/2 26 21

39.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД. Разр. №МБ-33/10.01.2001 г.

Пловдив, бул. България, № 234

Д-р Евгений Михайлов Стателов

032/ 95 92 21

40.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” АД, гр. Разград. Разр. №МБ-3/20.12.2000 г.

Разград, ул. Коста Петров, № 2

Д-р Ангелина Миткова Литева

084/ 2 45 54

41.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Русе” АД. Разр. №МБ-35/10.01.2001 г.

Русе, ул. Независимост, 2

Д-р Минчо Илиев Вичев

082/ 222 225

42.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен.  Разр. №МБ-22/10.01.2001 г.

Сливен, ул. Христо Ботев, № 1

Д-р Методи Борисов Попстойков

044/ 66 26 95

43.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра” АД. Разр. №МБ-139/01.03.2001 г.

Силистра, ул. П. Мутафчиев, 80

Д-р Юлиян Найденов Найденов

086/ 2 21 42

44.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Братан Шукеров” АД, гр.  Смолян.  Разр. №МБ-86/06.02.2001 г.

Смолян, бул. България, 2

Д-р Тодор Михайлов Кумчев

0301/ 6 23 95

45.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. д-р Ст. Киркович” АД, гр. Стара Загора.  Разр. №МБ-2/20.12.2000 г.

Стара Загора, ул. Ген. Столетов, № 0

Д-р Катя Иванова Бекярова

042/ 2 37 50

46.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище” АД.

Търговище, кв. Запад

Д-р Иван Светулков

0601/6 48 91

47.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково” АД. Разр. №МБ-13/10.01.2001 г.

Хасково, бул. Съединение, № 49

Д-р Ясен  Янев

038/ 66 16 71

48.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД. Разр. №МБ-125/12.02.2001 г.

Шумен, ул. Васил Априлов, 63

Д-р Недко Тодоров

054/ 80 07 33

49.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Пантелеймон” АД, гр. Ямбол.  Разр. №МБ-133/ 15.02.2001 г.

Ямбол, ул. Панайот Хитов, 30

Д-р Борис Петков Чорбаджийски

046/ 6 15 30

  ІV. Специализирани болници за лечение на белодробни болести.

50.

 “Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести- Троян” ЕООД, гр. Троян. Разр. № СБ- 129/13.02.2001г

Троян, ул. Васил Левски № 253

Д-р Цветомила Василева Дудевска

0670/ 2 57 26

51.

 “Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести- Трявна” ЕООД, гр. Трявна.  Разр. №СБ-49/17.01.2001 г.

Трявна, ул. Бреза, 49

Д-р Кинче Монева Вълкова

0677/ 21 31, 20 21

52.

 “Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Габрово” ЕООД, гр. Габрово. Разр. №СБ-37/10.01.2001 г.

Габрово, кв. Дядо Дянко, п.к. 33

Д-р Антония Георгиева Колева

066/ 286 70

53.

 “Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Перник - ЕООД, гр. Перник. Разр. СБ-114/12.02.2001г.

Перник, местност “Голо бърдо”

Д-р Георги Богданов Драганов

076/ 3 32 22

54.

 “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести- Радунци” ЕООД.

Радунци, обл. Стара Загора

Д-р Маргарита Йонкова

04345/ 235

55.

 “Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания – Велинград” ЕООД, гр. Велинград. Разр. №СБ-54/31.01.2001 г.

Велинград, ІV километър

Д-р Е. Шопова

0359/ 222 43

56.

 “Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести- Сливен” ЕООД, гр. Сливен.

Сливен, бул. Георги Данчев № 27

Д-р Юрий Димитров Хаджиев

044/ 80876

57.

 “Специализирана болница за активно лечение по пневмо- фтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД, гр. Бургас. Разр.№ СБ-106/08.02.01г.

Бургас, ул. Генерал Гурко № 64

Д-р  Е. Трошанова

054/ 4 25 53

58.

 “Специализирана болница по пневмо- фтизиатрични заболявания за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с. Искрец.

с. Искрец към София град

Д-р Марио Колесарски

07163/ 23 10;20 02

088312092

59.

 “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив.

Пловдив, бул. Цариградско шосе,

№ 108

Д-р Георги Благоев

032/ 63 32 20

60.

 “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести- Роман” ЕООД, гр. Роман. Разр. № СБ-131/14.02.2001г.

Гр. Роман, ул. Димитър Благоев № 2

Д-р Пламен Петров Павлов

09123/ 24 47, 25 38

  V. Многопрофилни болници за активно лечение /МБАЛ/, специализирани болници за активно лечение /СБАЛ/, специализирани болници за долекуване и продължително лечение /СБДПЛ/- ЕООД

61.

 Област Благоевград
“Многопрофилна болница за активно  лечение “Д-р Иван Скендеров” ЕООД, гр. Гоце Делчев.

Гоце Делчев, ул. Стара планина, 54

Д-р Феодор Фидошев

0751/ 2 69 85, 2 40 16

62.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Разлог” ЕООД, гр. Разлог.

Разлог, ул. Св. Св. Кирил и Методий, 2

Д-р Божидар Асенов Велев

0747/ 33 46

63.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Рокфелер” ЕООД, гр. Петрич.

Петрич, ул. Рокфелер, 52

Д-р Георги Кирилов Динков

0745/ 2 20 42

64.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Свети Врач” ЕООД, гр.  Сандански.

Сандански, Паркова зона

Д-р Илия Стоянов Тонев

0746/ 2 25 83

65

“Специализирана хирургична болница-Символ на надеждата” ЕООД

Гоце Делчев

Д-р Румен Пандев

0751/2 31 66;

         2 35 9

66.

  Област Бургас “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение – Царево” ЕООД, гр.Царево.

Царево, ул. Милин камък, № 1

Д-р Дончо Михайлов

05562/ 51 23

67.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Средец” ЕООД, гр. Средец. Разр. №МБ-143/01.03.2001 г.

Средец, ул. Т. Николов, 10

Д-р Таня Матеева Макшева

90565/ 21 43

68.

 “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение – Малко Търново” ЕООД, гр. Малко Търново.

Малко Търново, ул. Княз Борис, 52

Д-р Мирослав Обрейков Обрейков

9056/ 21 10

69.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат” ЕООД, гр. Карнобат. Разр. № МБ-29/10.01.01г.

Карнобат, ул.Стара планина № 180

Д-р Христо Христов Иванов

0559/ 20 01

70.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие” ЕООД, гр. Поморие. Разр.№ МБ-19/10.01.01г.

Поморие, ул. Парашкев Стоянов, № 1

Д-р Параскева Соянова Зоровска-Стефанова

0596/ 20 45

71.

 “Многопрофилна болница за активно лечение – Айтос” ЕООД, гр. Айтос. Разр. № МБ-91/06.02.01г.

Айтос, ул.Шейново №4

Д-р Живко Пенев Балев

0558/ 22 26

72.

 “Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение- Ескулап”ООД, гр. Бургас

Бургас, ул. Шар планина № 38

Доц. Д-р Михаил Вълчев Михайлов

056/2 75 15

73.

“Специализирана хирургична болница за активно лечение” ЕООД 

Бургас, К-с “Зорница”

Д-р Георги Маджуров

056/2 85 15

 Област Варна

74.

 “Многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна”– Провадия” ЕООД, гр. Провадия.

Провадия, ул. Желез Йорданов, 1 А

Д-р Рангел Иванов

0518/ ц.30 25/в. 30 32

75.

 “Многопрофилна болница за долекуване и продължително лечение и рехабилитация– Девня” ЕООД,  гр. Девня.

Девня, ж.к. Река Девня, ул. Петриче, 10А

Д-р Маргарита Спасова

0519/ 34 90

76.

 “Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология – Варна” ЕООД, гр. Варна.

Варна, ул. Цар Освободител, 150

Д-р Петър Атанасов

052/ 22 10 96

77.

 “Специализирана болница за активно лечение по очни болести – Варна” ЕООД, гр. Варна.

Варна, ул. Дойран, № 15

Д- р Веселин Йорданов Иванов

052/ 63 40 86

78.

 “Многопрофилна болница за активно лечение-Медикс-М” ЕООД, гр. Варна

Варна, ул. “Ген Колев” 113

Д-р Тонка Калоферова

052/30 35 97

79.

 “Специализирана хирургична болница за активно лечение-проф. Темелков” ООД, 

Варна, ул. “Ал. Константинов”5

Д-р Инна Темелкова

052/60 01 26, /27/

80.

 “Специализирана хирургична болница за активно лечение – Валем” ЕООД

Варна, Морска градина, м-ст “Салтанат” 26

Д-р Сашо Вълков

052/60 26 40

30 18 07

81.

 “Специализирана очна болница за активно лечение - доц. Георгиев” ЕООД

Варна, ул. “Хр. Попович” 18

Доц. Добрин Георгиев

052/25 57 22

60 85 06

82.

  “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение – Майчин дом” ЕООД

Варна, ул. “Мир” 1

Д-р Максим Яков

052/33 11 44

33 20 00

83.

Област Велико Търново “Многопрофилна болница за активно лечение – Свищов” ЕООД, гр. Свищов.

Свищов, ул. П. Ангелов, 18

Д-р Валери Атанасов

0631/ 247 32, 226 61

84.

“Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски”, Горна Оряховица” ЕООД, гр. Горна Оряховица

Горна Оряховица, ул. Отец Паисий № 72

Д-р Миролюб Димитров Кожухаров

0618 / 4 17 01

85.

“Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени” ЕООД, гр. Павликени

Павликени, ул. Васил Петлешков, 2

Д-р Пенчо Ванев Пенчев

0610/ 41 84, 34 10

86.

“Многопрофилна болница за активно лечение – Полски Тръмбеш” ЕООД, гр. Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, ул. Търговска, 92

Д-р Милка Маринова Анчева

06141/ 30 88, 28 07

87.

“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър Моллов”– Елена” ЕООД, гр. Елена

Елена, ул. Хаджи Йордан Брадата № 69

Д-р Стефан Димитров Минчев

06151/ 48 56

88.

Област Враца
“Многопрофилна болница за активно лечение – Бяла Слатина” ЕООД, гр. Бяла Слатина

Бяла Слатина, ул. Захари Стоянов, № 1

Д-р Огнян Маринов Кожухаров

0915/ 29 00, 20 50

89.

“Многопрофилна болница за активно лечение – Кнежа” ЕООД, гр. Кнежа.

Кнежа, ул. Марин Боев, 4

Д-р Йордан Василев Икономов

9092-9132/ 23 10

90.

“Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски”– Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй

Козлодуй, ул. Св. Св. Кирил и Методий, № 1

Д-р Константин Серафимов Тодоров

0973/ 20 11, 20 10

91.

“Многопрофилна болница за активно лечение – Мездра” ЕООД, гр. Мездра

Мездра, ул. Янко Сакъзов, 33

Д-р Дарин Василев Драганов

0910/ 61 00

92.

“Специализирана очна болница за активно лечение-Цар БорисІІІ” ЕООД, гр.Враца 

Враца, бул. Демокрация, 14

Д-р Вангел Борисов Николов

092/ 2 11 02

93.

“Многопрофилна болница за активно лечение – Оряхово” ЕООД, гр. Оряхово

Оряхово, ул. Арх. Цолов, 98

Д-р Здравко Венциславов Велков

09171/ 34 81

94.

Област Видин
“Многопрофилна болница за активно лечение “Панайот Хитов” – Кула” ЕООД, гр. Кула

Кула, ул. Георги Бенковски, 20

Д-р Валери Иванов Василев

0938/ 24 40, 24 35

95.

“Многопрофилна болница за активно лечение – Белоградчик” ЕООД

Белоградчик, ул. Христо Ботев, 34

Д-р Сашко Стефанов Стефанов

0936/33 60, 30 13

96.

Област Габрово “Многопрофилна болница за активно лечение – Дряново” ЕООД, гр. Дряново. 

Дряново, ул. Шипка, 164

Д-р Ксения Славянова Георгиева

0676/ 20 20,

088 731 784

97.

“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Стойчо Христов” ЕООД, гр. Севлиево

Севлиево,

ул. Ст. Пешев, 147

Д-р Христо Добрев

0975/ 300 78

98.

“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, гр. Трявна

Трявна, ул. Лясков дял, 1

Д-р Светла Иванова Брънекова

0677/ 21 04

99.

 “Специализирана хирургична болница за активно лечение-Акта Медика-Севлиево” ЕООД

Севлиево, ул. “Н. Петков” 60

Д-р Тодор Хинов

 

100

Област Добрич
“Многопрофилна болница за активно лечение – Каварна” ЕООД, гр. Каварна.

Каварна, ул. Васил Левски, 36

Д-р Георги Иванов Донев

0570/ 831 61, 821 45

101

“Многопрофилна болница за активно лечение – Балчик” ЕООД, гр. Балчик.

Балчик, ул- д-р Зл. Петков, №1

Д-р Красимир Николов Кръчмаров

0579/ 722 38

102

“Многопрофилна болница за активно лечение – Генерал Тошево” ЕООД, гр. Генерал Тошево.

Генерал Тошево, ул. Иван Вазов, 15

Д-р Живка Димитрова Нанева

057321/ 38 58

103

“Многопрофилна болница за активно лечение – Тервел” ЕООД, гр. Тервел.

Тервел, ул. Стара планина, №2

Д-р Найден Димитров Найденов

05751/31 50, 20 63

104

“Специализирана хирургична болница за активно лечение-Авицена” ЕООД

Добрич, ж.к. Дружба 14

Д-р Румен Анастасов

058/2 42 80

105

Област Кюстендил “Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница

Дупница, ул. Иван Вазов № 26

Д-р Ени Милчов Лефтеров

0701/2 07 53

106

“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Ст. Сантев” ЕООД, гр. Бобов дол

Бобов дол, ул. Димитър Благоев № 16

Д-р Тодор Спасов Бачев

05702/ 50 29

107

  “Специализирана АГ болница за активно лечение-Св. Анна” ООД

С. Мурсалево, обл. Кюстендил

Д-р Мариета Кацарова

0705/6326

108

“Специализирана болница за долекуване и продължително лечение “Акад. Скрябин” ЕООД, гр. Рила.

Рила, ул. Опълченска № 47

Д-р Снежанка Радоева Яновска

07054/21 84

109

Област Кърджали “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград.

Момчилград, ул. Стефан Караджа № 1

Д-р Младен Асенов Къров

03631/ 21 09;22 06

110

“Многопрофилна болница за активно лечение – Ардино” ЕООД, гр. Ардино.

Ардино, ул. “София” № 14

Д-р Себахатин Мехмед Хаджисеид

03651/ 22 04;28 21

111

“Многопрофилна болница за активно лечение “Живот +” – Крумовград” ЕООД, гр. Крумовград.

Крумовград, ул. Христо Ботев № 2

Д-р Мария Иванова Стефанова

03641/ 22 73

112

Област Ловеч
“Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит” ЕООД, гр. Луковит.

Луковит, ул. Княз БорисІ, 52

Д-р Калин Николов Кирков

0697/ 23 30

113

“Многопрофилна болница за активно лечение – Тетевен” ЕООД, гр. Тетевен.

Тетевен, ул. Димитър Благоев, 62

Д-р Ивайло Петрославов Вановски

0678/ 22 41

114

“Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД, гр. Троян.

Троян, ул. Радецки № 30

Д-р Пенко Стайков Бамбов

0670/ 220 23, 220 19

115

Област Монтана “Многопрофилна болница за активно лечение – Берковица” ЕООД, гр. Берковица

Берковица, ул. Александровска № 65

Д-р Милтон Дамянов Викторов

0953/ 23 73

116

“Многопрофилна болница за активно лечение – Лом” ЕООД, гр. Лом.

Лом, ул. Каблешков № 2

Д-р Пламен Георгиев Цеков

0971/ 2 30 39

117

Област Пазарджик
“Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. Д. Ранев” ЕООД, гр. Пещер.

Пещера, ул. “Д-р Цикалов” № 42

Д-р Паун Николов Начков

0350/ 22 01

118

“Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД, гр. Велинград.

Велинград, бул. Съединение № 49

Д-р Йорданка Тодорова Савова

0359/ 2 34 09

119

“Многопрофилна болница за активно лечение “Събо Николов” – Панагюрище” ЕООД, гр. Панагюрище

Панагюрище, ул. Г. Бенковски № 100

Д-р Снежана ТодороваКючукова

0357/ 70 74

120

“Специализирана хирургична болница за активно лечение-Ескулап” ЕООД

Пазарджик, ул. “Св. Архангел” 19а

Д-р Емил Тричков

034/44 15 45

121

 “Многопрофилна болница за активно лечение-Хигия” ООД

Пазарджик, пл. Възраждане

Д-р Стайко Спиридонов

 

122

Област Перник “Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Перник” ЕООД, гр. Перник.

Перник, ул. Поротжерица № 102

Д-р Лазар Стойков Георгиев

076/ 60 44 01

123

“Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести “Д-р Йордан Стефанов”– Брезник” ЕООД, гр. Брезник.

Брезник, ул.Вл. Радославов № 29

Д-р Сергей Георгиев Иванов

07751/25 16

124

“Многопрофилна болница за активно лечение – Радомир” ЕООД, гр. Радомир

Радомир, ул. Райко Даскалов № 50

Д-р Ивиан Бориславов Бенишев

0777/ 20 76, 20 53

125

“Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести“Д-р Стамен Григоров”– Трън” ЕООД

Трън,

 ул. Атанас Ботев, 14

Д-р Богдана Николова Николова-Борисова

9976/ 21 75

126

Област Плевен “Многопрофилна болница за активно лечение – Белене” ЕООД, гр. Белене.

Белене, ул. Гео Милев, № 47

 

Д-р Господин Господинов

0658/ 2 49 84

127

“Многопрофилна болница за активно лечение – Гулянци” ЕООД, гр. Гулянци.

Гулянци, ул. Васил Левски, 34

Д-р Андриан Митков Яков

/30 79

128

“Многопрофилна болница за активно лечение – Левски” ЕООД, гр. Левски.

Левски, ул. Никола Вапцаров, 5

Д-р Ваня Георгиева Иванова

0650/ 22 48

129

“Многопрофилна болница за активно лечение – Никопол” ЕООД, гр. Никопол.

Никопол, ул. Александър Стамболийски, 27

Д-р Валери Желязков

/25 18

130

“Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване и продължително лечение – Искър” ЕООД, гр. Искър.

Искър, ул. Христо Ботев, 16

Д-р Катя Богданова Монова

/20 69

131

“Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг” ЕООД, гр. Червен бряг.

Червен бряг, ул. Яне Сандански, 61

Д-р Петьо Василев Вълчев

0659/ 45 01

132

Област Пловдив “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение – Стамболийски” ЕООД, гр. Стамболийски. 

Стамболийски, ул. Дунав, 34

Д-р Мария Телкийска

0339/ 22 96,

133

“Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД, гр. Раковски.

Раковски, ул. Михаил Добромиров, № 1

Д-р Иван Йосифов Томбашки

03151/ 24 45

134

“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Киро Попов” ЕООД, гр. Карлово.

Карлово, ул. Гладстон, № 1

Д-р Христо Пелев

0335/ 47 09, 32 00

135

“Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Мина”– Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив.

Пловдив, ул. Иван Вазов № 59

Д-р Надежда Асенова Крумова

032/ 62 69 20

136

“Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Пантелеймон”– Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив.

Пловдив, ул. Н. Вапцаров № 9

Д-р Радко Янакиев Радев

032/ 77 26 62

137

“Многопрофилна болница за активно лечение-Асеновград” ЕООД, гр. Асеновград  

Асеновград, ул. Алекс. Стамболийски, № 28

Д-р Огнян Александров Найденов

0331/ 2 23 00

138

“Специализирана болница за долекуване и продължително лечение “Иван Раев”– Сопот” ЕООД, гр. Сопот.

Сопот, ул. Трети март, 20

Д-р Симеон Златанов Цончев

004858/ 21 41

139

“Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Лъки” ЕООД, гр. Лъки.

Лъки, ул. Възраждане, 30

Д-р Иван Танев

03052/ 27 45

140

“Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай” ЕООД, гр. Първомай.  

Първомай, ул. Княз Борис І, № 51

Д-р Мариана Георгиева Кръстева

0336/ 31 65

141

  “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение-Торакс” ЕООД

Пловдив, ул. “Дим. Цончев” 5

Д-р Сава Бояджиев

 

142

  “Специализирана хирургична болница за активно лечение-Каспела

Пловдив, бул.”Дунав” 1

Д-р Илиян Дойков

032/95 20 51

143

Област Русе
“Многопрофилна болница за активно лечение “Юлия Вревская” – Бяла” ЕООД, гр. Бяла.

Бяла, ул. Васил Левски, 62

Д-р Здравка Арабаджиева

08121/ 25 88

144

“Специализирана хирургична болница за активно лечение-Медикус” ООД

Русе, ул. “Княжевска” 43

Д-р Любомир Македонски

082/22 82 29

145

“Специализирана АГ болница за активно лечение-Ескулап 97” ООД

Русе, ул. “Ст. Заимов” 2а

Д-р Александър Рудницки

082/48 31 50

146

Област Разград
“Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих” ЕООД, гр. Исперих.

Исперих, ул. Ахинора, 32

Д-р Муртаза Хюсеинов Моканов

0835/ 25 17

147

“Многопрофилна болница за активно лечение – Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат.

Кубрат, ул. Княз БорисІ, 12

Д-р Ангелина Неделчева Чинкова

08341/ 32 23

148

Област Сливен
“Многопрофилна болница за активно лечение – Нова Загора” ЕООД, гр Нова Загора.

Нова Загора,ул. Петко Енев № 1

Д-р Богдан Кънчев Богданов

0457/2 20 67

149

“ Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология –Сливен” ООД

Сливен, ул. Хаджи Димитър № 19

Д-р Пенко Минчев Пенков

044/ 3 73 10

150

“Детска специализирана болница за рехабилитация Котел” ЕООД, гр. Котел.

Котел, ул.Изворска № 85

Д-р Ивайло Георгиев Танков

0453/ 20 85

151

“Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. д-р В. Цончев”– Котел” ЕООД, гр. Котел.

Котел, ул. Г. С. Раковски, 3

Д-р Христо Любомиров Желев

0453/ 26 95

152

“Специализирана АГ болница за активно лечение-Св. Константин и Елена” ООД

Сливен, ул. “П. Хитов”117

Д-р Йордан Дяков

044/8 50 81

153

“Специализирана хирургична болница за активно лечение-Амброаз Паре” ООД

Сливен, ул. “Х Димитър” 68

Д-р Николай Консулов

044/66 25 24

154

Област Силистра “Многопрофилна болница за активно лечение – Дулово” ЕООД, гр. Дулово.

Дулово, ул. Розова долина, 37

Д-р Михаил Табаков

0855/ 31 68

155

“Многопрофилна болница за активно лечение – Тутракан” ЕООД, гр. Тутракан

Тутракан, ул. Трансмариска, 81

Д-р Любомир Петров Бойчев

0857/ 24 54

156

Област Стара Загора “Многопрофилна болница за активно лечение – Гълъбово” ЕООД, гр. Гълъбово.

Гълъбово, ул. Ал. Константинов, № 10

Д-р Иван Йорданов

0418/23 73

157

“Многопрофилна болница за активно лечение – Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък.

Казанлък, ул. Старозагорска № 16

Д-р Христо Янев Христов

0431/2 13 00

158

“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър Чакмаков” – Раднево” ЕООД

Раднево, ул. Г. Димитров № 43

Д-р Неделчо Атанасов Тишев

0417/ 20 25

159

“Многопрофилна болница за активно лечение – Чирпан” ЕООД, гр. Чирпан

Чирпан, ул. Пейо Яворов, 19

Д-р Неделчо Радев Тотев

0416/ 21 68

160

“Специализирана хирургична болница за активно лечение-Ритъм-РР” ЕООД

Ст. Загора, ул. “В. Априлов” 12 а

Д-р Руси Русев

042/61 50 00

161

“Специализирана АГ болница за активно лечение-Ескулап” ООД

Ст. Загора, ул. “Три чучура – север”

Д-р Данаил Даков

042/2 99 18

162

Област Смолян
“Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. Асен Шопов”– Златоград” ЕООД, гр. Златоград

Златоград, ул. Хан Аспарух № 21

Д-р Калин Ефимов

03071/ 20 21

163

“Многопрофилна болница за активно лечение – Рудозем” ЕООД, гр. Рудозем.

Рудозем, ул. Атанас Буров № 2

Д-р Цвятко Славов Хаджиев

0306/ 33 10

164

“Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕООД, гр. Девин

Девин, ул. Явор № 3

Д-р Татяна Коновова Пампулова

03041/ 25 11

165

“Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. д-р Константин Чилов”– Мадан” ЕООД, гр Мадан.

Мадан, ул. Перелик, 9

Д-р Стефан Хаджиев

3174/ 31 92

166

Област София
“Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД, гр. Ботевград.

Ботевград, ул. Б. Божилов, № 1

Д-р Наталия Минчева

0723/ 21 60

167

“Многопрофилна болница за активно лечение – Елин Пелин” ЕООД, гр. Елин Пелин.

Елин Пелин, ул. Здравец, 15

Д-р Мая Луканова

0725/ 21 25

168

“Многопрофилна болница за активно лечение – Етрополе” ЕООД, гр. Етрополе.

Етрополе, ул. Бригадирска,  № 1

Д-р Христо Кръстев Христов

0720/36 85

169

“Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман” ЕООД, гр. Ихтиман.

Ихтиман, ул. Шипка, 30

Д-р Петьо Димитров Герганов

0724/ 24 51

170

“Специализирана болница за долекуване и продължително лечение – Костенец” ЕООД, гр. Костенец

Костенец, ул. Цариградско шосе, № 56

Д-р Мария Ангелова Христоскова- Янкова

07142/37 01

171

“Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп” ЕООД, гр. Пирдоп.

Пирдоп, ул. Цар Освободител № 97

Д-р Юри Василев Торнев

07181/59 29

172

“Многопрофилна болница за активно лечение – Самоков” ЕООД, гр. Самоков.

Самоков, ул. Македония № 49

Д-р Красимира Ковачка

0722/2 23 09

173

“Специализирана болница за долекуване и продължително лечение – Сливница” ЕООД, гр. Сливница.

Сливница, ул. Д-р Памукчиев

Д-р Методи Иванов Методиев

0727/ 20 07

174

“Многопрофилна болница за активно лечение – Своге” ЕООД, гр. Своге
Разр. №МБ-61/06.02.2001 г.

Своге, ул. Староселска № 4

Д-р Пламен  Китанов

0726/25 77

175

“Многопорфилна болница за активно лечение-Годеч” ЕООД, гр. Годеч

Годеч, ул. Градина, 1

Д-р Станка Александрова

0729/ 20 49

176

София град
“Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци” ЕООД.

Квартал Кремиковци

Д-р Надка Цветкова

45 76 61

177

“Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване и продължително лечение – Бухово” ЕООД.

с. Бухово

Д-р Дора Димитрова Кавръкова

994 22 00

178

“Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване и продължително лечение – Драгалевци” ЕООД.

Квартал Драгалевци

Д-р Маргарита Джурелова

967 24 56

179

“Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване и продължително лечение – Панчарево” ЕООД.

с. Панчарево

Д-р Иван Матеев

992 34 07

180

“Четвърта многопрофилна болница за активно лечение- София” ЕООД.

София, бул. Македония № 36

Д-р Стела Станчева

953 25 07

181

“Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕООД.

София, бул. Патриарх Ефтимий, № 37

Д-р Ана Милкоева

988 37 81

182

“Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕООД.

София, бул. Христо Ботев, № 120

Д-р Мариана Василева

31 40 24

183

“Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕООД гр. София

София, бул. Столетов № 67-А

Д-р Даниела Петрова Мирковска

31 50 22

184

“Първа специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология “Св. София” ЕООД – гр. София

София, ул. Михалаки Ташев № 2 

Д-р Методи Янков

22 05 83

185

“Втора специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология “Шейново” ЕООД.

София, ул. Шейново № 19

Д-р Димитър Драгиев

96 59 428/ 430

186

“ Специализирана хирургична болница за активно лечение – “Св. Мина” ООД гр. София

София, жк Младост 2, бл.212, ап. 82

Д-р Веселина Колева Огнева

75 84 39; 979 23 61

187

“Специализирана АГ болница за активно лечение-Св. Лазар” ООД

София, бул. “Симеоновско шосе” 4а

Д-р Тияна Николова

962 20 05

188

“Специализирана болница за активно лечение по ортопедия-Екта-София” ООД

София, бул. “Симеоновско шосе” 108 б

Д-р Орлин Филипов

962 23 03

189

“Специализирана хирургична болница за активно лечение-Св. Богородица” ООД

София, ул. “Тракия” 46

Д-р Николай Болтаджиев

846 2 16

190

“Многопрофилна болница за активно лечение – Райна Княгиня” АД

София, бул. “Войводина могила” 58

Д-р Снежина Мичева

957 18 38

191

Област Хасково “Многопрофилна болница за активно лечение – Свиленград” ЕООД, гр. Свиленград.

Свиленград, ул. Сан Стефано, 1

Д-р Недялко Апостолов

0379/32 52

192

“Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести– Любимец” ЕООД, гр. Любимец.

Любимец, ул. Републиканска № 38

Д-р Иван Радков

03751/ 20 09

193

“Многопрофилна болница за активно лечение – Ивайловград” ЕООД, гр. Ивайловград

Ивайловград, ул. Оборище № 10

Д-р Веска Кайрякова

03661/ 20 27

194

“Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести– Симеоновград” ЕООД, гр. Симеоновград.

Симеоновград, пл. Шейновски № 1

Д-р Димитричка Енчева

03781/23 42

195

“Многопрофилна болница за активно лечение – Тополовград” ЕООД, гр. Тополовград.

Тополовград, ул. Мусала № 1

Д-р Ангел Митрев Карамитрев

0470/21 83

196

“Многопрофилна болница за активно лечение – Харманли” ЕООД

Харманли, ул. Васил Левски № 66

Д-р Володи Христов Христов

0373/21 36

197

“Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Екатерина”– Димитровград” ЕООД, гр. Димитровград.

Димитровград, ул. Христо Ботев, 29

Д-р Мария Георгиева Боспатчиева

0391/ 63 436, 63 699

198

Област Търговище
“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Панайот Томов” ЕООД, гр. Омуртаг.

Омуртаг, ул. Търновска № 51

Д-р Стилиян Любенов Григоров

0605/24 80

048 923504

199

“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Никола Маринов” ЕООД, гр. Попово.

Сградата на бившата Общинска болница

Д-р Иван Николов Гушанов

/ 78 12

200

Област Шумен
“Многопрофилна болница за активно лечение – Велики Преслав” ЕООД, гр. Велики Преслав.

Велики Преслав ул. Любен Каравелов № 51

Д-р Стоянка Бончева Балабанова-Кръстева

0538/23 07, 44 81

201

“Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Добри Беров” ЕООД, гр. Нови пазар.

Нови пазар, ул. Христо Ботев, 7

Д-р Димитър Чакъров

0537/ 42 61

202

Област Ямбол
“Многопрофилна болница за активно лечение “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Елхово

Елхово, ул. Чаталджа, № 3

Д-р Йорданка Янева Кирова-Карева

   0478/23 73

203

“Специализирана хирургична болница за активно лечение-Хипократ” ЕООД

Ямбол, ул. “Ресен” 2

Д-р Августин Кафалов

046/633 99

VІ. Специализирани болници по рехабилитация

204

“Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново” ЕООД, с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.

с. Марикостиново, област Благоевград

Д-р Катя Андреева

0745/ 217 57

205

“Специализирана болница за рехабилитация – Китен” ЕАД, с. Китен, област Бургас.

с. Китен, област Бургас Ул. Атлиман № 38

Д-р Катя Цокова

05503/63-61

206

“Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД, област Бургас.

Бургас, ул. Иван Богоров № 19

Д-р Кирил Младенов Младенов

05512/ 23 28

207

“Специализирана болница за рехабилитация – Свети Влас” ЕАД, Слънчев бряг, област Бургас.

Бургас, к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър

Д-р Любомир Атанасов

0554/ 222 63

208

“Специализирана болница за рехабилитация –Варна” ЕАД, гр. Варна

Варна, к.к Златни пясъци, сп. Журналист

Д-р  Цветана Ангелова Динкова

088/807 399

209

“Специализирана болница за рехабилитация на сърдечно-съдови заболявания-Мездра” ЕООД, гр. Мездра Разр. №СБ-56/31.01.2001 г.

Мездра

Д-р Геновева Тодорова Тодорова

0910/ 33 47, 46 72

210

“Детска специализирана болница за рехабилитация ” ЕООД, Старозагорски минерални бани, област Стара Загора.

Старозагорски минерални бани, общ. Стара Загора

Д-р Николай  Илиев Червенски

042/22 73

211

“Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” ЕАД

Банкя, ул. Шейново, № 8

Д-р Красимир Стефанов Балев

997 72 79

212

“Специализирана болница за рехабилитация –Тузлата” ЕООД, община Балчик, област Добрич.

гр. Балчик, местност “Тузлата”

Д-р Красимир Георгиев Георгиев

0579/72 480

088/832 412

213

II. Специализирана болница за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД – София / с филиали / Разр. №СБ-134/25.02.2001 г.

София , бул. Васил Левски, № 54

Доц. Цанко Пеевски

981 06 28

988 59 05

930 14 09

 

“Специализирана болница за рехабилитация – Нареченски бани” ЕАД.

с. Нареченски бани, ул. Родопи, № 2

Д-р Атанас Любомиров Бучков

03262/90 93

 

“Специализирана болница за рехабилитация – Поморие” ЕАД.

Поморие, бул. Парашкев Стоянов, 7

Д-р Антоанета Стефанова Грозева

0596/24 79

 

“Специализирана болница за рехабилитация – Хисар” ЕАД.

Хисар, ул. Иван Вазов, 3

Д-р Йорданка Иванова Михайлова

0337/20 44

 

“Специализирана болница за рехабилитация – Сандански” ЕАД.

Сандански, кв. Смилово

Д-р Стефка Костадинова Иванова

0746/2 32 31

 

“Специализирана болница за рехабилитация – Кюстендил” ЕАД.

Кюстендил, ул. Цар Симеон, 28

Д-р Живко Иванов Неделчев

078/2 32 41

 

“Специализирана болница за рехабилитация – Момин проход” ЕАД.

гр. Костенец, кв. Момин проход,

Д-р Пламен Петров Стоев

07142 /22 50

 

“Специализирана болница за рехабилитация – Овча могила” ЕАД

Овча могила, общ. Свищов

Д-р Вергиния Симеонова Цолова

06327/24 04

 

“Специализирана болница за рехабилитация – Велинград” ЕАД

Велинград, ул. Искра, 15

Д-р Илза Вълчева Попова

0359/ 225 43

 

“Специализирана болница за рехабилитация –Павел баня” ЕАД

Павел баня, ул. Освобождение, 2

Д-р Антонин Георгиев Гечев

04361/21 46

 

“Специализирана болница за рехабилитация – Баня” ЕАД Карловско

с. Баня, Карловско

Д-р Ченко Христов Чалъков

997 7289

 

“Специализирана болница за рехабилитация – Баните” ЕООД, с. Баните, обл. Смолян

с. Баните, обл. Смолян

Д-р Алекси Митков Каров

23 42

VІІ. Диспансери

214

“Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Добрич” ЕООД, гр. Добрич.

Добрич, ул. Панайот Хитов, 24

Д-р Евгени Йорданов Георгиев

058/ 2 26 55

215

“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар- Стара Загора” ЕООД, гр. Стара Загора Разр. № ОД –94/06.02.2001г.

Стара Загора, ул. Армейска № 11

Д-р Любомир Живков Любенов

042/ 4 81 80

216

“Областен диспансер за психични заболявания със стационар- Стара Загора” ЕООД, гр. Стара Загора. Разр. № ОД-60/06.02.2001г.

Стара Загора, ул. Христина Морфова № 1

Д-р Жеко Янчев Жеков

042/ 86 80 71

217

“Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар- Стара Загора” ЕООД, гр. Стара Загора. Разр. № ОД-115/12.02.2001г

Стара Загора , ул. Генерал Столетов № 0

Д-р Райна Гърдева

042/3 10 45

218

“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар- Стара Загора” ЕООД, гр. Стара Загора. Разр. № МД-46/17.01.2001г.

Стара Загора, ул. Армейска № 11

Д-р Петьо Вълчев Чилингиров

042/27 125

219

“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар- “Св. Иван Риски” ЕООД, гр. Благоевград.

Благоевград, ул. Ц. Церковски, 4

Д-р Татяна Стойчева Константинова

073/2 32 78

220

“Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар- Благоевград” ЕООД, гр. Благоевград.

Благоевград, ул. Братя Миладинови, № 21

Д-р Силвия Любенова Янкулова

073/ 2 25 92

221

“Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар- Благоевград” ЕООД, гр. Благоевград.

Благоевград, ул. Братя Миладинови, № 21

Д-р Христина Йончева Кузманова

073/ 2 42 40

222

“Областен диспансер за психични заболявания със стационар- Благоевград” ЕООД, гр. Благоевград.

Благоевград, ул. Братя Миладинови, № 21

Д-р Николай Кирилов Янакиев

073/ 2 63 34

223

“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар- Смолян” ЕООД, гр. Смолян. Разр. №ОД-85/06.02.2001г.

Смолян ул. Кольо Шишманов № 5

Д-р Златка Николова Шопова

0301/2 73 26

224

“Областен диспансер за психични заболявания със стационар- Смолян” ЕООД, гр. Смолян. Разр. ОД-67/06.02.2001г.

Смолян, ул. “Хаджи Христо поп Георгиев” № 12

Д-р Анастас Стоев Карагяуров

0301/4 51 56

          4 50 90

225

“Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар- Шумен” ЕООД, гр. Шумен. Разр. № №Д-109/08.02.2001г.

Шумен, ул. Раковски № 44

Д-р Галина Маринова

054/ 3 61 24

226

“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар- Шумен” ЕООД, гр. Шумен.

Шумен, ул. Васил Априлов № 63

Д-р Венцислав Радославов Вълчанов

054/ 55 68 5

227

“Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар- Шумен” ЕООД, гр. Шумен.

Шумен, ул. Васил Априлов, 63

Д-р Сотир Стоянов Караниколов

054/ 5 24 31

228

“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар- Враца” ЕООД, гр. Враца.

Враца, ул. Ген. Леонов, 93

Д-р Мариана Стоянова Маркова

092/ 2 25 32

229

“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар- Враца” ЕООД, гр. Враца. Разр. №МД-81/06.02.2001 г.

Враца, ул. Втори юни, 68

Д-р Жулиета Цветкова Цолова

092/ 2 32 62

088 785 496

230

“Областен диспансер за психични заболявания със стационар- Враца” ЕООД, гр. Враца. Разр. №ОД-65/06.02.2001 г.

Враца, ул. Беласица, 1

Д-р Надя Емилова Иванова

092/ 270 71,

048 81 92 70

231

“Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар- Враца” ЕООД, гр. Враца. Разр. №ОД-110/08.02.2001 г.

Враца, ул. Втори юни, 68

Д-р Григор Томов Григоров

092/ 2 20 43

232

“Областен диспансер за кожно-венерически заболявания “Д-р Вл. Горанов” със стационар – Русе” ЕООД, гр. Русе.  Разр. №ОД-117/12.02.2001 г.

Русе, ул. Независимост, 2 Г

Д-р Лилия Николаева Грозева

082/ 22 44 07

233

“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар- Русе” ЕООД, гр. Русе. Разр. №ОД-130/14.02.2001 г.

Русе, ул. Алея Лилия, 1

Д-р Димитър Стоянов Граматиков

082/ 22 45 58

234

“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар- Русе” ЕООД, гр. Русе. Разр. №МД-116/12.02.2001 г.

Русе, ул. Независимост, 2

Д-р Галина Христова Ганчева-Петкова

082/ 23 81 83

235

“Областен диспансер за психични заболявания със стационар- Русе” ЕООД, гр. Русе.

Русе, бул. Тутракан, 20

Д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова

082/ 440 686, 444 876

236

“Областен диспансер за психични заболявания със стационар- Хасково” ЕООД, гр. Хасково.  Разр. № ОД-78/06.02.2001г.

Хасково, кв. Болярово

Д-р Йордан Павлов Михайлов

03886 88 50

237

“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар- Хасково” ЕООД, гр. Хасково Разр. № ОД-79/06.02.2001г.

Хасково, кв. Болярово

Д-р Ирина Запрянова Караманова

038/6 80 53

238

 “Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар- Хасково” ЕООД, гр. Хасково.

Хасково, кв. Болярово

Д-р Веска Георгиева Василева

038/ 6 89 08

239

“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар- Хасково” ЕООД, гр. Хасково. Разр. МД-80/ 06.02.2001г.

Хасково, бул. Съединение № 49

Д-р Венко Иванов Балабанов

038/2 51 28

240

“Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар- Сливен” ЕООД, гр. Сливен.  Разр. № ОД-123/12.02.2001г.

Сливен, ул. Хаджи Димитър № 41 А

Д-р Димка Колева Данчева

044/ 33 33 70

241

“Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар- Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново     Разр. №ОД-90/06.02.2001 г.

Велико Търново, ул. Бузлуджа, 1

Д-р Светлозар Ангелов Ангелов

062/ 62 35 98

242

“Областен диспансер за психични заболявания със стационар- Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново. Разр. № ОД –127/13.02.2001г.

Велико Търново, бул. Бузлузжа № 1

Д-р Георги Иванов Парчев

062/23 796

243

“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново.   Разр. №ОД-124/12.02.2001 г.

Велико Търново, ул. М. Караминков, 19

Д-р Иванчо Димитров Драганчев

062/ 62 01 14

244

“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар- Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново.   Разр. №МД-89/06.02.2001 г.

Велико Търново, ул. Бузлуджа, 1

Д-р Мария Иванова Рачева

062/ 62 02 49, 622487

245

“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар- Варна” ЕООД, гр. Варна.

Варна, ул. Мануш войвода, № 11

Д-р Станка Димитрова Лефтерова

052/ 22 58 38

246

“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар “Марко Антонов Марков” - Варна” ЕООД, гр. Варна.

Варна, ул. Чаталджа, 111

Д-р Господин Игнатов

052/ 25 00 12

247

“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар- Бургас” ЕООД, гр. Бургас.

Бургас, бул. Демокрация, 85

Д-р Дичев

056/ 485 29

248

“Областен диспансер за психични заболявания със стационар “Проф. д-р Иван Темков” - Бургас” ЕООД, гр. Бургас. Разр. № ОД-111/08.02.01г.

Бургас, жк.Лазур, Парк “Езеро”

Д-р Лорис Бердж Сайян

056/ 2 19 40

249

“Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар- Бургас” ЕООД, гр. Бургас. Разр.№ ОД-99/ 06.02.01г.

Бургас, ул. Оборище, № 89

Д-р Невяна Пейчева Йотова

056/ 3-99 16

250

“Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар- София област” ЕООД, гр. София.

София, бул. Столетов № 67

Д-р Пламен Трайчев Иванов

31 01 27

251

“Областен диспансер за психични заболявания със стационар – София област” ЕООД, гр. София.

София, бул. Сливница  № 309

Д-р Емилия Димитрова Велева

31 90 98

252

“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар- София област” ЕООД, гр. София.

София, бул. Сливница № 309

Д-р Величко Димитров Маринов

31 30 86

253

“Областен диспансер за кожни и венерически заболявания със стационар- София област” ЕООД, гр. София

София, бул. Сливница № 309

Д-р Румяна Малинова Тодорова

31 30 05

254

“Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар- Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив. Разр. №ОД-87/06.02.2001 г.

Пловдив, ул. Даме Груев, № 1А

Д-р Елена Димитрова Дякова

032/ 60 65 31,60 6530

255

“Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар- Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив.

Пловдив, бул. В. Априлов

Д-р Димитър Виденов

032/ 444 388

256

“Областен диспансер за психични заболявания със стационар –Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив. Разр. №ОД-45/16.01.2001 г.

Пловдив, бул. Руски, № 86

Д-р Инко Горанов Кехайов

032/ 44 22 84, 442275

257

“Първи областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания без стационар-София” ЕООД, гр. София.

София, ул. Кирил и Методий № 78

Д-р Теодора Петрова Петрова- Забунова

983 10 49

258

“Областен диспансер за онкологични заболявания без стационар-София” ЕООД, гр. София.

София, ул. Пловдивско шосе № 6

Д-р Асен Дудов

70 63 21

259

“Областен диспансер за психиатрични заболявания със стационар-София” ЕООД, гр. София.

София, ул. Екзарх Йосиф № 59

Д-р Любомир Живков

981 60 62

260

“Областен диспансер за кожно- венерологични заболявания без стационар-София” ЕООД, гр. София.

София, ул. Г. Измирлиев  № 8

Д-р Василка Кузева

958 17 25

261

“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Кърджали” ЕООД, гр. Кърджали.Разр. № ОД –64/06.02.2001г

Кърджали, бул. Беломорски № 55

Д-р Красимир Стоев Янев

0361/ 22 526

262

“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Пазарджик” ЕООД, гр. Пазарджик. Разр. № ОД –96/06.02.2001г.

Пазарджик, ул. Болнична № 15

Д-р Константин Димитров Терзов

034/44 54 30